Jdi na obsah Jdi na menu
 


Centrální planety
názevobrázekmajitelpopis planety
Crayon
Antik
Grůbis (Antik)Sama planeta je neobyvatelná, avšak prstence této planety jsou neznámého materiálu, který se zde zkoumá.
Giedi_Prime
Antik
zipakn (Goauld)Na této planetě jsou velice špatné životní podmínky, ale jsou zde také téměř nevyčerpatelné zásoby naquadahu.
Phalanx
Antik
Zeus (Antik)Phalanxské vodopády jsou proslulé po celém vesmíru, je to překrásné místo odpočinku a relaxace.
Exodus
Antik
Trolejbus (Antik)Hustě osídlená planeta s bohatou faunou i flórou.
Altaair
Antik
The_One (Asgard)Gigantická planeta, na které žije většina antické populace, mimo jiné je také bohatá na naquadah a trinium.
Spectra
Antik
sutech (Goauld)Na této planetě zpustošené válkami probíhá experimentální terraformace, avšak bude ještě dlouho trvat, než ji bude možno osídlit.
Helios
Antik
Laskonka (Aschen)Planeta Helios je kvůli vysoké vulkanické aktivitě neobyvatelná, avšak je zde velké množství naquadahu a jiných nerostných surovin.
Yestonia
Antik
oLD_oPHER (Antik)Ta této malé zapadlé planetě se testují nové zbraně, proto je její povrch vypleněný.
Thyrting
Antik
Blackckk (Antik)Tato planeta je využívána jako hlavní Antické výzkumné centrum.
Harkbackhood
Antik
jiki (Antik)Tato obří planeta je používána jako obří zbrojnice,na jejich měsících je mnoho SDI a v prstenci planety se ukrývá Gigantická flotila připravena kdykoliv zaútočit.
Durak
Aschen
NajAktasov (Oanessan)Planeta Durak je i přes znalost veškeré vesmírné technologie neobyvatelná. Planeta ovšem slouží jako nevyčarpatelá zásobárna energie.
Dark_Armoury
Aschen
michaal_ones (Aschen)V prstenci této planety je ukryta nějvětší flotila lodí, kterou rasa disponuje.
Luna
Aschen
ccon (Antik)Luna je planeta velice podobná Měsíci planety Země.
Aschenia
Aschen
Lukasek. (Ori)Je domovskou planetou rasy Ashenů. Je to centrum Ashenské Konfederace a centrem vojenského i civilního výzkumu. Sídlí zde vláda rasy a řídi tak celou galaktickou říši ashenů.Planeta je největší chloubou Ashenské Konfederace.
Proxema
Aschen
Cheo (Antik)Misto odpočinku a relaxace. Ležení na pláži pod palmami, za mírného vlahého vánku a s výhledem na zapadající měsíc-to je to pravé odreagování.
Karak
Aschen
Freedonnasch (Aschen)Planeta Karak je plná úrodných plantáží a poskytuje obživu velké části Aschenské populace.
Prosperia
Aschen
Damier (Aschen)Prosperia je v jovicentrické intersticiální soustavě, která není, díky krytí Aschenů ,odhalitelná jakoukoliv neaschenskou technologií. Využívá se k tajným výzkumům pozielektrických makromolekulárních částic, které se vyskytují v poli planety.
Malakaj
Aschen
lukas05 (Wraith)Planeta je využívána k zásobování Aschenské civilizace nezávadnou vodou s minerály, která se rozprostírá na 95% povrchu planety. Je velmi špatně obyvatelná pro neočekávané a prudké klimatické změny.
Makaz
Aschen
JuliusCaesar (Ori)Težební planeta. Teží se na ní od počátku civilizace a zásoby se zdají nekonečné.
Mingol
Aschen
Devastat (Aschen)Podnebí na planetě Mingol není moc vhodné k životu, ale na planetě je mnoho naquadahových dolů a testovací zařízení pro nové Aschenské zbraně.
Orilla
Asgard
Lubikon (Aschen)Další z obrovských planet. Asgardi ji začali osídlovat nedávno. Nebude to dlouho trvat a populace na této planetě bude obrovská.
Cimmeria
Asgard
Phoebe (Asgard)Kdysi zapadlá planetka, avšak nyní se z ní stala, díky velkému množství nerostných surovin, důležitá těžební základna.
Midgard
Asgard
pipan1 (Ori)Krásná planeta s bohatou faunou i flórou. Představuje jednu z důležitých industriálních planet Asgardů.
Hyaron
Asgard
Khov (Asgard)Tato planeta slouží Asgardům k odreagování a relaxaci. Nacházejí se zde ohromné zahrady a parky.
Valhalla
Asgard
ccon (Antik)Asgardy velice ceněná planeta kvůli obrovské zásobě speciálních surovin potřebných pro výzkum nových technologií.
Oskopnir
Asgard
Fanrad (Antik)Povrch planety tvoří neobyvatelná poušť a skaliska, ale v podzemí jsou vybudovány velké obyvatelné komplexy. Teží se zde mnoho naquadahu.
Othalla
Asgard
Jakub (Asgard)Další z mnoha planet. Nachází se na ní největší vědecká centra v celém, Asgardy osídleném vesmíru.
Bifrost
Asgard
Khalli.I (Tok´ra)Velký svět s mnoha obyvateli, nachází se zde mnoho farem a zemědělských zařízení.
Přírůstek obyvatel zvýšen o 10%
Yggdrasil
Asgard
JUGO (Wraith)Planeta kde se vyrábí velká část Asgardských lodí a zbraní. Planeta má krytí obrovskými iontovými děly umístěnými na měsících.
Vanahaim
Asgard
Odysseus (Asgard)Hustě osídlená mírná planeta, jedno z důležitých průmyslových center.
Wers
Atanik
Fool_DeadStar (Atanik)Wers je plynný obr s atmosférou tvořenou vzácnými plyny. Právě z tohoto důvodu zde vznikla první vzdušná města pro zdejší “atmosférické“ horníky. S postupem času se však téměř celý povrch planety zaplnil podobnými městy,čímž se stal další z CP Ataniků.
Pora
Atanik
qvasimodo (Atanik)Gigantická,ale zatím neobyvatelná planeta.Její charakteristické zbarvení způsobuje zvláštní druh řas produkující atmosféru a úrodnou půdu.Proces terraformace bude dokončen v následujících padesáti letech.Kolonizací Pory vznikne další Atanické centrum.
Atanika
Atanik
Palestinec (Člověk)Atanická domovská planeta. Toto výstavní a čistě civilní sídlo je právem považováno za zhmotnění atanické hrdosti, vůle a umu jejich největších umělců. Její obrana je otázkou cti všech členů této rasy.
Rektar
Atanik
Khalli.I (Tok´ra)Tady skála, támhle skála, všude samá skála. Je to prostě skalnatá planeta. A Atanici mají pro skály slabost. Není se čemu divit, že pro nádherné scenerie a exotické zbarvení této planety jsou Atanici ochotni cestovat přes celou svou říši.
Žádný bonus
Jursen
Atanik
SATR (Atanik)Další z centrálních Atanických plynných obrů využívající technologii vzdušných měst se nazývá Jursen. Zde se však využívá husté atmosféra ke stavě obrovských orbitálních lodí typu Manauver. Není proto divu, že planeta spadá pod velení Atanického letectva.
Sarkas
Atanik
Boogy (Replikátor)Kdysi kvetoucí planeta, na které došlo při armádních výzkumech k úniku neznámých hyperaktivních prvků.Než se je podařilo neutralizovat způsobili vyhořená značné části atmosféry.Pokud se Ataniků podaří zpětně zjistit příčinu katastrofy,získají novou zbraň.
Idas
Atanik
stoupa (Replikátor)Jménem Idas se honosí systém dvou,navzájem se gravitací ovlivňujících planet.Což způsobuje,že kolem sebe navzájem rotují.Poté co Atanici ověřili bezpečnost této soustavy,vytvořili zde pomocí množství hvězdných bran,jednu z největších dopravních křižovatek
Gibara
Atanik
bakerman (Atanik)Kolonizace na Gibaře započala jako na obvyklé vodní planetě.Jaké bylo překvapení kolonistů,když s nimi navázali inteligentní kontakt zdejší obří kytovci.Vztah mezi oběmi rasami se vyvinul ve výhodnou symbiózu,což několikrát zvýšilo produktivitu planety.
Platanéras
Atanik
-MaGiC- (Atanik)Těžební planeta,u které se největší koncentrace naqadahu nacházela v roztavené podobě v jádře.Atanická armáda v něm pomocí masivních explozí vyvolala extremní tektonickou činnost,následkem čehož byla většina cenného naq.magmatu vytlačena na povrch planety
Matram
Atanik
tuckchan (Atanik)Jedna z Atanických nejlepších planet pozemského typu. Pro svou vzdálenost od jádrových center Atanické říše byla zamaskována jako neobyvatelný plynný obr.
Bersedia
Bedrosian
Shaka (Goauld)Testovací CP. Bez této planety by neměli bedrosiané tak výborné ZHN.
Bedra
Bedrosian
TerkaNo4 (Aschen)Planeta která je noční můra všech armád. Díky svému orstenci zde je mnoho radarů, díky tomu odhalí armádu dříve než se útočníci připraví k útoku.
Edienie
Bedrosian
MAAK (Bedrosian)Planeta s největšími zásobami naqadahu ze všech bedrosianských CP.
Stargenia
Bedrosian
silous (Goauld)Vědecká planeta. Zde se zkoumá vesmír a nové motory pro univerzály a orbity.
Odesie
Bedrosian
fazol_cz (Atanik)Rodiště nejvýznamějších bedrosianů.
Omikronia
Bedrosian
nooob (Bedrosian)Lázeňská planeta. Zde se lečí celé generace bedrosianů.
Starsia
Bedrosian
Steve (Bedrosian)Nejlépe maskovaná planeta v kvadrantu.
Bersa
Bedrosian
-MaGiC- (Atanik)Planeta která díky svým ohromným podzemním komplexům nebyla nikdy dobita.
Beorisia
Bedrosian
Novis (Atanik)Domovská planeta Bedrosianů.
Bedrilia
Bedrosian
system86 (Atanik)Planeta bez kapky vody, Jsou zde nejdrsnější podmínky ze všech CP.
Nouzoumi
Člen luciánské aliance
edge (Goauld)Na orbitě této planety se nacházejí největší doky aliance, kde je konstruována většina lodí pro válečné,zásobovací a obchodní účely. Tato planeta velmi silně střežena, protože je to domovský přístav mocné alianční flotily.
Waupos
Člen luciánské aliance
BalthazarX (Člověk)Tato planeta slouží jako trestanecký tábor aliance. Žijí zde jen zločinci, potrestaní pospěšnými pracemi za prohřešky proti alianci. Tito lide jsou nuceni odpracovat si své tresty v Luciánských dolech. Prací si tak vykupují svůj již tak bezcenný život.
Hessian
Člen luciánské aliance
Mr_Dark_Ghost (Člen luciánské aliance)Tato planeta ač leží ve stínu plynného obra a je téměř neviditelná radary byla přesto objevena čilými aliančními družicemi, které na jejím povrchu našli doslova zlatý důl. Zjistili že se planeta skládá výhradně z naquadahu a jemu podobných kovů.
Capissen
Člen luciánské aliance
Genovec (Replikátor)Tato planeta je ukryta v geomagnetickém poli, které způsobuje že veškeré námi známe technologie se při vletu do pole přehřívají, až se úplně zničí. Na této planetě se ukrývá většina obyvatel Luciánské aliance v době nebezpečí.
Blue_Sun
Člen luciánské aliance
Bartlik (Ori)Tato planeta dostala své jméno podle modrého slunce, díky kterému je na planetě příjemné subtropické podnebí prozářené uklidňující namodralou září. Planeta slouží jako rekreační centrum většinou pro zraněné alianční bojovníky.
Fendris
Člen luciánské aliance
Hoffi (Ori)Tato planeta slouží jako sídlo Aliančního Senátu a nejvyššího vojenského velení. Kolem této planety je čilý dopravní meziplanetární ruch, protože planeta je zároveň i hlavním centrem Aliance.
Sihnon
Člen luciánské aliance
E@ser (Replikátor)Ač je tato planeta nejlidnatějším světem v Aliančním vesmíru, přesto se nestala sídlem vlády je to z toho důvodu že leží na samé hranici Aliance a byla by tak snadným terčem nepřátel.
Ethon
Člen luciánské aliance
igi-samuel (Asgard)Této planety si váží všichni vojenští velitelé Aliance zde se narodil vrchní velitel Aliančních ozbrojených sil- Netan, a proto je planeta velmi silně bráněna.
Ripples
Člen luciánské aliance
grak (Bedrosian)Zde na této planetě která má snad nejdrsnější životní podmínky ze všech planet osídlených Aliancí je největší výcvikové středisko pozemních sil Aliance díky tomu jsou její bojovníci skvěle připraveni na boj v jakémkoliv klimatu.
docasna_nahrada
Člen luciánské aliance
Durex (Gadmeer)Tato planeta je kulatá a navíc modrozelená, coľ z ní dělá něco naprosto unikátního...
Venuše
Člověk
Palestinec (Člověk)Pro svou blízkost Tauri a zvláštní klima je rájem všech Taurijských vědců. Naquadahový generátor se narodil zde.
Mars
Člověk
Arag_Las (Člověk)Planeta která je velmi blízko Tauri. Je využívána jako velká Taurijská zbrojnice.
Jupiter
Člověk
cizi (Člověk)Největší planeta Sluneční soustavy. Mnoho Taurijských vojáků zde již bylo vycvičeno.
Saturn
Člověk
tade-as (Tok´ra)Saturnův prstenec tvoří přirozenou ochranu této těžařské planety.
Žádný bonus
Neptun
Člověk
Shadow (Člověk)Planeta modrá jak sama Tauri. Jen její klima není vhodné pro život. Na planetě se ale nalézá hodně Trinia, které se Taurijci snaží získat.
Pluto
Člověk
nesta (Člověk)Druhá nejvzdálenější Taurijská centrální planeta. Je využívána jako bezpečnostní hranice.
stanoviště_Alpha
Člověk
Aladan (Člověk)Nejvzálenější centrální planeta náležící Tauri. Sám velký Rici ji objevil při jedné ze svých válečných výprav. Od té doby ji využívá Tauri jako zálohu, kdyby se na Zemi něco stalo.
Tauri
Člověk
Semoss (Člověk)Sama velká (malá) modrá Země.
Uran
Člověk
Kaladan (Člověk)Planeta často nazývána čistou. V okolí milionu světelných let není čistší planety než je Uran.
Merkur
Člověk
Jendakupec (Člověk)Planeta nejblíže Slunci. Lidé ji využívají jako obrovskou elektrárnu.
Moongo
Gadmeer
Cool (Gadmeer)Planeta kde se testovali snad všechny ZHN ale i v její oběžnici , díky tomu se okolí zabarvilo tuto divnou barvou.
Gadmeer
Gadmeer
Codeman (Gadmeer)Domovská planeta Všech Gadmeerů . Je to nejvíce střežená planeta v celém známem vesmíru.
Pustok
Gadmeer
Vavoj (Tollán)Krásná planeta je na ni většina stavitelů celé říše.
Heretim
Gadmeer
Balthazar (Gadmeer)Tato planeta je zvrásněna řekami žhavého magmatu smíchaného s Naquadahem. , který se vyspělými technologiemi těží.V atmosféře se usadili zplodiny , které se postupně zabarvili do červena.
Guined
Gadmeer
jenkie (Jaffa)Menší planetka která není ničím tak zvláštní , ale její měsíc je bez mála stejně veliký . Díky tomu se na tento měsíc umístily spousty raket které zneškodní každé ZHN.
Merietto
Gadmeer
Blaf (Gadmeer)Neobyvatelná planeta na které nic není.
Janiter
Gadmeer
Odin (Gadmeer)Jedna z větších planet která je výrobnou orbitů a univerzálů . Jsou zde tvrdé podmínky ale úspěchy jsou neuvěřitelné.
Soneel
Gadmeer
PUNISHER (Gadmeer)V okolí planety Soneel je oblak zvláštních meteoritu které se přitahují ke všem tělesům co vydávají teplo , vědci zkoumají tyto meteority ale nemohou najít vysvětlení.
Stomier
Gadmeer
Joe (Gadmeer)Zdánlivě neobyvatelná planeta , ale opak je pravdou. Je to obří lod´ na které je největší procento vojáků a vyroben zbraní. Chrání ji hologram , jinak by byla v ohrožení.
Routr
Gadmeer
Houba (Tollán)Nehostinná planeta na které je obrovské naleziště trinia a naquadahu.
P89-534
Goauld
Thoth (Goauld)Obrovské doly po celé planetě jsou dalším velikým zdrojem naquadahu pro Goauldské imperium.
Dakara
Goauld
Google (Bedrosian)Planeta, kde dali Goauldi Jaffum dlouhověkost.
Abydos
Goauld
zipakn (Goauld)Na planetě Abydos se těží 90% naquadahu pro Goauldy. Planeta je posetá otrokářskými doly. Tisíce Unasů je zotročováno pro práci v těchto dolech.
Hanka
Goauld
Itarus (Goauld)Na planetě zvané Hanka (P8X-987), která je poblíž černé díry prováděla řadu let genetické pokusy Nirrti. Je to sídlo Goauldských vědců.
Delmak
Goauld
silous (Goauld)Delmak je domovská planeta Goaulda Sokara. Shromžďoval zde svou armádu. I nyní je tato planeta plná Jaffů připravených k boji.
PB5-926
Goauld
TomiX (Goauld)Na tuto planetu utekl kdysi Apophis před Sokarem. Od té doby je to pro Goauldy poutní místo.
Chulak
Goauld
-LB- (Goauld)Domovský svět Jaffů.
Entac
Goauld
Freeman (Goauld)Entac je planeta s primitivním obyvatelstvem. Avšak je to skvělá zásobárna hostitelů pro Goauldy. Je velice podobná Zemi.
Juna
Goauld
Kopfik (Jaffa)Planeta která prošla mnohými boji mezi jednotlivými Vládci. Povrch je z větší části vypleněný, ale Goauldi jej začínají zastavovat naquadahovými doly.
P3X-254
Goauld
hitmann05 (Atanik)Zde vládne bohyně lásky Hathor. Pro Goauldy je to místo odpočinku a relaxace.
Centarius
Jaffa
AmonRa (Jaffa)Planeta, která je určená hlavně k vojenským účelům a to hlavně na zkoužky zbraní hromadného ničení. Kvůli těmto testům se atmosféra zbarvila do žlutá.
Imundion
Jaffa
Nobody (Jaffa)Na této planetě je soustředěn veškerý zbrojní průmysl jaffské rasy a proto je také velmi dobře chráněná.
FREEdom
Jaffa
Koalista (Tok´ra)Nový domovský svět Jaffů. Mají tu klid a pohodu a jsou zde ukryti před nebezpečím Goauldů.
Snížená cena staveb o 10%
Kaladaf
Jaffa
djdvd (Jaffa)Této planetě se všechny rasy vyhýbají. Mezi rasami kolují pověsti ,že je tato planeta prokletá a kdo se ocitne v její blízkosti tak za rok zemře.
OPO
Jaffa
Parkan (Wraith)Na této planetě vytvořili a taky spustili nový štít který je kolem celé planety. Tato planeta se vyskytuje v pásu asteroidů a tak štít slouží k její ochraně před nimi.
Takara
Jaffa
AmonRa (Jaffa)Planeta Takara je svým slošením vynikající pro stavbu výzkumných laboratoří. Zvláštní je ,že atmosféra je zbarvena do červena ale nikdo neví proč.
Tharazed
Jaffa
Tlax (Jaffa)Tuto planetu Jaffové navštěvují kvůli své rekreaci. Říká se ,že západ slunce je na této planetě nejhezčí z celého vesmíru.
Tritonia
Jaffa
Kopfik (Jaffa)Tato planeta nemá atmosféru, proto na ní není žádný život. Ale cvičí se tu bojový letci v nízkém přeletu.
Andromed
Jaffa
Regilor (Ori)Na první pohled se zdá stejná jako Saturn ale zdání klame. Tato planeta je neobyvatelná a prstenec je tvořen s trosek starých lodí.
Naquadris
Jaffa
P@cho (Atanik)Je prázdná a pustá planeta, kde byly velké ložiska naquadahové rudy ale nyní je všechna ruda vytěžena a hledají se nová naleziště.
Solid
Nox
Thoth (Goauld)Planeta nehostinná jako samo peklo. Širé neobyvatelné pláně kam jen oko dohlédne.
Zapadající_slunce
Nox
AmonRa (Jaffa)Planeta, kterou sužují erupce a sopečná aktivita. Planeta je težko obyvatelná, všude je magma, ale také naquadah. Noxové s pomocí nejmodernějjších technologií odtud tento naquadah těží.
Osud
Nox
michaal_ones (Aschen)Ráj všech Noxů. Planeta vyzařuje zvláštní druh léčivého záření, které uzdraví každého Noxe.
Minas_Morgul
Nox
Devastat (Aschen)Planeta, která prošla mnohými boji. Její povrch je vypleněný a bude trvat ještě několik let, než se na ní vrátí život.
Vyvrhelovská
Nox
Usirev (Wraith)Na tuto planetu jsou posíláni všichni odsouzení Noxové a noxští zajatci. Planeta je sužována krutými mrazy. Všude jsou pracovní tábory a pohřebiště.
Krvavé_srdce
Nox
Khov (Asgard)Planeta plná kasáren a výroben zbraní. Jsou zde také doky pro nejmodernější lodě. Celá planeta je chráněna obrovským počtem SDI, takže je téměř nemožné ji dobýt.
Stařešinů
Nox
Callysto_ (Nox)Na této planetě žije 95% Noxské populace. První obyvatelé jsem přišli již před miliony let. Planeta má nejvhodnější podmínky pro život ze všech Noxských planet.
Stín
Nox
bakerman (Atanik)Další z nehostinných planet. Je plná nalezišť naquadahu a Trinia.
Pohřebiště
Nox
King.88 (Oanessan)Posvátná planeta. Její nehostinný povrch je plný svatyň a hrobů zemřelých předků.
Mágova
Nox
Tes (Oanessan)Planeta chráněná iluzí ve formě černé díry. Takto ji zamaskovali Noxští vědci již v dávných dobách a planeta ještě nebyla nikdy dobyta.
Telavi
Oanessan
Aries2 (Nox)Dříve smíšený svět Oanessanů a Reetou. Dnes je v držení Oanessanů. Na této planetě byla podepsána slavná alianční smlouva za vytvoření Aliance Reet-Oaness.
Xaero
Oanessan
Sir_M00N (Oanessan)Oanessanští vědci svými jadernými pokusy již pomalu zničili atmosféru této planety. Proto se z vesmíru jeví jako velice barevná.
Oaness
Oanessan
Dovi (Replikátor) Domovský svět původních Oanessanů. Po prohře v boji o Tau\'ri byla izolována. Tato izolace přinutila obyvatele změnit systém žití, na planetě vznikla utopie, králové byli nahrazení naprostou demokracií.
Oberon
Oanessan
Exodus (Oanessan)Planeta s obrovským elektrickým polem. Oanessanští vědci zkoumají využití elektřiny ve zbrojním průmyslu.
Katok
Oanessan
SHADE (Člověk)Původně to byla planeta Goa’uldů, avšak Oanessanům se zdála jako ideální pro založení nové kolonie. Vlekly se o ni mnohé spory, zpočátku diplomatické, ty však přerostly ve válečné,po dlouhých válkách nakonec Oaness úspěšně planetu dobyli a kolonizovali.
Nová_Oaness
Oanessan
SovietUnion (Člověk)Centrální svět Oanesského království. Utečenci z Oaness využili k vládě nad kolonisty autority bývalé monarchistické rodiny. Nová Oaness je chloubou moderní architektury rasy.
Melora
Oanessan
GuildWars (Atanik)Těžební planeta Melora je peklem pro všechny trestance. V nesnesitelném horku, přicházejícím z blízského slunce, musí težit naquadah.
Eizo
Oanessan
Zefram_Cochrane (Oanessan)Další planeta, kterou Oanessané zamaskovali. Povrch planety je poset nesčetným množstvím vojenských základen a cvičišť vojáků.
Ithilien
Oanessan
Ada (Replikátor) Hornatý oanesský svět s velkým množstvím mokřín a bažin. Byl jedním z základních pilířů starého Oanesského království. Ithilien byl rodištěm starého Sira_Redbosse z dob Bojů o Tau\'ri. Jeho významná pozice se však během roků takřka ztratila.
Granit
Oanessan
starga (Nox)Planeta, která musí neustále odolávat pádům meteoritů. Rasa ji využívá k těžbě surovin v dolech. Při důlních závalech zemřou týdně desítky těžařů.
Eta_Orionis
Ori
Bartlik (Ori)Domov prvních ori, místo kde první ori objevili víru.
Bellatrix
Ori
phil2005 (Ori)Pro zrádce ori je jen jeden trest a tím je vyhoštění na planetu Bellatrix, kde budou pomalu a bolestně umírat
Kastor
Ori
Sir_Trotl (Ori)Vojenské sídlo Ori, odtud vylétá většina lodí s ne zrovna příjemnými úmysly pro ostatní rasy.
Aldebaran
Ori
Nemesis (Ori)Planeta nejvěrnějších přívrženců ori, jen si na ni zkuste zapochybovat o ori a jejich poslání...
Betelguese
Ori
Aqophis (Goauld)top secret... kde se nachází toto místo a co na něm je, je již mnoho tisíciletí utajováno, ani někteří ori neví, co přesně je na něm ukryto.
Rigel
Ori
Sten (Ori)Obyčejná avšak jedna z největších planet na které se těží a zpracovává naquadah, její těžiště s dlouhou výrobní tradicí zaručují přední kvalitu naquadahu ve vesmíru.
Meissa
Ori
pipan1 (Ori)Sídlo rady ori, zde se setkávají nejvýše postavení ori a načerpávají další moc z věřících, nikdo, kdo se sem vydal, se ještě nikdy nevrátil živý.
Hatsy
Ori
Wotan (Asgard)Planeta, na které jsou sepisovány příběhy o ori a jejich nesmrtelných skutcích, na niž by se nemělo nikdy zapomenout.
Alnitak
Ori
Valenn (Ori)Zdánlivě pustá planeta, ale jen na první pohled, ve skutečnosti se na ni dějí pozoruhodné věci způsobené pokusy předních vědců Ori.
Celestus
Ori
Hoffi (Ori)Planeta, na které se nachází Město Bohů, místo, kde se doci setkává s Ori a vytváří další priory.
S3
Reetou
Ryan (Tollán)Tato planeta byla kdysi součástí sluneční soustavy Lentas,ale při přírodní katastrofě bylo slunce soustavy Lentas zničeno a mohutnou explozí byla tato planeta vymrštěna do vesmíru. Od té doby tato planeta putuje vesmírem.
Siraj
Reetou
Ardan (Tok´ra)Tato planeta je nejmenší z reetských CP.Nachází se na ní vzácná surovina kterou reetové používají do svých zbraní pro větší učinost a proto si reetové dobře brání před okolnímí nepřáteli.
Snížená cena staveb o 10%
Terania
Reetou
gen.Barret (Člen luciánské aliance)Planeta která je poseta více než ze 2/3 výzkumnými laboratořemi.Na této planetě se testují nejnovější technologie naší rasy od novích Zhn až po zbrojní sytémy našich válečných lodí.
Rangeria
Reetou
B@ron (Replikátor)Náhle opuštěná planeta, která neníli vysoké radiaci dále neobyvatelná. Výbuch jaderných zbraní zapříčinil, že se Reetou můžou vrátit nejdříve za 80 let.
RedSun
Reetou
conan (Gadmeer)Tato planeta je žhavější než samo slunce,proto na ní není možný život,ale naši vědci se stále snaží přijít na to jak tuto planetu ochladit a rekultivovat jí k životu.
Zammy
Reetou
Smonny (Aschen)Tato planeta je zahalena do modré mlhoviny která je tak hustá že brání nepřátelským pruskumným letcum proskoumat povrch této planety a tím chrání obyvatelstvo této planety před agresory z okolního vesmíru.
Ghutix
Reetou
kiklop_II. (Atanik)Tato planeta jejiž přirozenou ochranou před nepřáteli je její prstenec vněmž sou ukryta nejvyspělejší iontová děla která rasa vlastní.A proto tato planeta nebyla ještě nikdy cizím národem dobyta.
Rextix
Reetou
Jakub_IV. (Tollán)Na této planetě roste velmi vzácná rostlina.Z ní naši medikové připravují medikament po kterém se délka života Reetů zvýší o polovinu.Proto si národ planetu chrání před nepřáteli.
P3X-9YC
Reetou
kajinek007 (Tollán)Tato planeta je poseta nesčetným množstvím kráterů,ale taky skladů zbraní.Krátery byly způsobeny nevysvětlitelnou explozí usklazněných ZHN při ktré zemřelo více než 90% obyvatelstva.
Reetalia
Reetou
Nitram (Tok´ra)Je to domovská planeta reetou podle legendy se zde narodil první Reetou a taky zde má zemřít poslední žijící Reetou.
Denní zisk zvýšen o 5%
Hala
Replikátor
oleo_de_alho (Replikátor)Planeta, na níž se narodily všechny skládačky-BozaN, Redboss, Citeo i Butkic. Zde žije i jejich matka a velká populace replikátorů. Planeta je moc hezká-všude samé lego. Hlídá ji armáda replikátorů.
Reese
Replikátor
Nazgul_destroyer (Replikátor)Samej sklad, všude sklad, vlevo, vpravo, nahoře i dole. Je libo zakonzervovaný replík s kompotem? Či Replikátorský špíz, prostě sklady, kam oko dohlédne.
Megoron
Replikátor
@ndy (Člen luciánské aliance)Planeta Megoron slouží jako hlavní doky pro replikátorské lodě. Na každém z jejich několika měsíců jsou SDI pro obranu planety.
Necropolis
Replikátor
E@ser (Replikátor)Planeta mrtvých. Dříve hustě obydlená planeta. Vypukla na ní občanská válka a většina populace byla vyvražděna. Hrstka lidí co zbyla se stará o chod několika naq.dolů na planetě.
Hadante
Replikátor
feros (Replikátor)Na planetě Hadante se vyrábí většina replikátorských lodí a strojů. Podmínky jsou zde kruté,ale výsledky práce jsou úchvatné.
Caleidos
Replikátor
Dovi (Replikátor)Na planetě Caleidos je mnoho kráterů. Planeta se totiž v minulosti dostala do meteorického roje. Nyní je využívána hlavně jako testovací místo pro odpalování ZHN.
Zion
Replikátor
TheChrist (Atanik)Centrum bezpečnostních složek a vojenského velení. Palác nejvyšší rasy se nachází právě zde. Obranu zajištujě flotila lodí připravená na měsíci planety Zion.
Helion
Replikátor
qvasimodo (Atanik)Planeta Helion slouží jako sklad naquadahu, trinia, zbraní aj. Celá planeta je zahalena v modré záři. Ve skutečnosti je to mohutné elektromagnetické pole, které brání jakémukoliv cizímu vniknutí.

Auir
Replikátor
Gwyn (Replikátor)Centrum veškerého dění Replikátorské rasy. Žije zde více než polovina populace.
Asiriess
Replikátor
Frei (Replikátor)Ráj, Eden, místo překypující romantikou. Dokážete si představit něco hezčího než jak 2 malí lego-broučci splodí dalšího!?
Delphinus
Tok´ra
Jakob (Tok´ra)Centrum obchodu. Na tuto planetu přijíždí miliony obchodníků z celé galaxie aby zde prodali své zboží.
Levnější jednotky o 10%
Fornax
Tok´ra
Exodus (Oanessan)Tvrdé životní podmínky jsou tou nejlepší zkouškou pro Tokerské bojovníky. Jen ti nějlepší přežijí.
Sagittarius
Tok´ra
Vendeta (Tok´ra)Největší tokerské doky chráněné velkým množstvím SDI. Navíc má planeta 2 měsíce, na kterých jsou připraveny Alkeshe k okamžitému zničení nepřítele.
Levnější jednotky o 10%
Vela
Tok´ra
Malarky (Antik)Obrovské sklady Tokerského jedu byli špatně hlídány a stali se cílem partizánů. Tokerský jed zamořil celou planetu.Tokrové pracují na jeho likvidaci.
Sculptor
Tok´ra
iouwe (Jaffa)Planeta Sculptor je na první pohled pustá. Avšak má nejrozsáhlejší síť pozdemních chodeb ze všech planet v této galaxii. Chodby spojují pozdemní továrny na výrobu zbraní.
Pyxis
Tok´ra
Odysseus (Asgard)Na planetě Pyxis se těžil ve velkém naquadah. Ovzduší však bylo tak znečištěné, že oblaka prachu v atmosféře zastínila planetu před slunečními paprsky a na planetě začala doba ledová. Tokerští vědci se snaží ovzduší vyčistit.
Vorash
Tok´ra
bobrsedivy (Tok´ra)Na planetě Vorash se těží a zpracovává naquadah. Desítky lodí jsou denně vyrobeny ve zdejších továrnách.
Žold snížen o 20%
Revana
Tok´ra
linkas (Tok´ra)Domovská planeta Tokrů. Žije zde větší část populace.
Možnost používat zhn Meteorit (0 kusů)
Cygnus
Tok´ra
AnToNy (Bedrosian)Továrny na výrobu Tel Taků. Jsou rozsety všude kolem naquadahových dolů. Těch není na planettě tolik, ale jsou velice rozsáhlé.
Circinus
Tok´ra
Sonny (Atanik)Druhá hustě obydlená planeta.
Tollána
Tollán
morf (Tollán)Domovský svět Tollánů.
Merkurie
Tollán
Ryan (Tollán)Pokusná planeta Merkurie slouží všem Tollánským vědcům a vojenským vývojářům na zkoušky svých vynálezů. Povrch planety je proto v dost zdevastovaném stavu. Kdysi zde probíhala težba naquadahu, ale byl již všechen vytěžen.
Aratorie
Tollán
Balaban (Tollán)Planeta Aratorie tvoří ochranu všech ostattních CP. Její mocná záře vycházející z jednoho z nejmodernějších Tollánských zařízení dokáže odhalit kteroukoliv cizí loď a vyslat signál nejbližší Tollánské lodi.
Radonie
Tollán
Sid (Tollán)Planeta Radonie je chráněna největším vynálezem Tollánských vědců. Modrá mlhovina kolem planety je vlastně supersilné elektromagnetické pole, které vyřadí ovládání každé netollánské lodě a přitáhne ji na určité místo.
Arakis
Tollán
Vavoj (Tollán)Planeta Arakis je vyhledávaným místem odpočinku každého Tollána. Místo relaxace a znovunačerpání energie.
Bendorian
Tollán
Nike.Tom (Tollán)Na planetě Bendorian jsou rozsáhlá naleziště naquadahu. Na malém měsíci obíhajícím kolem planety, je připraveno několik orbitálních stíhačů pro rychlý zásah proti nepříteli.
Harmonia
Tollán
Bimbo (Jaffa)Planeta Harmonia je planeta největších bojovníků Tollánské rasy. Obyvatelé planety jsou chráněni Tollánskými předky, pokud planetu stále ovládají Tolláni. V opačném případě je to zkáza pro rasu, která ji dobyje.
Bantorian
Tollán
PUNISHER (Gadmeer)Na planetě Bantorian jsou velká naleziště Trinia, která jsou pro Tollány velice důležitá. Trinium se používá hlavně pro výrobu zbraní.
Sandorian
Tollán
Drobek (Tollán)Na planetě Sandorian jsou ukryty tisíce lodí. V umělé mlze kolem planety jsou ukryty Iontové kanony, které zneškodní každého nepřítele.
Endor
Tollán
Miltten (Gadmeer)ejmenší z Tollánských centrálních planet. Těží se na ní naquadah. Je velice blízko Tolláně, takže je to nejrychlejší zdroj naquadahu.
Loviště
Wraith
JUGO (Wraith)Obrovská planeta plná primitivních ras...ale pro wraithy jako výborný zdroj potravy a proto zde sídlí většina jejich populace.
Aqatium
Wraith
Itarus (Goauld)Tuto planetu získali Wraithové teprve nedávno a to když jí ukradli rase Oaness,mnoho Oanessanů se stalo pochoutkou Wraithů, ale zemřelo zde i mnoho dobrých Wraithských valečníků.
M5N-347
Wraith
lukas05 (Wraith)Tato planeta je středem pozornosti celého vesmíru a to hlavně kvůli mnoha obíhajcím měsícům.Je jich cca 100 a to není ve vesmíru bežné.
Hirium
Wraith
Nobody (Jaffa)Obří planeta která je spíše vojenská základna než planeta...mnoho ras se snažilo dobýt tuto planetu ale žádné se to nepodařilo.
M2M-587
Wraith
mplustravel (Wraith)Tato planeta je opuštěná až na pár sídlících hive shipů,jedná se o obrovskou poušt na které stojí jen pár naq.dolů a potrava zde není žádná proto wraithové často plení okolní planety.
M2M-256
Wraith
kw4s (Wraith)Další velice bohatá planeta a však ne příliš hojná co se týče potravy a tak ze žijí spíše jen vědci a nižší vrstva wraithů.
M1M-316
Wraith
.Pyrex (Wraith)Na zdroje velice výhodná planeta, avšak pro život je nepřijatelná proto zde writhové netráví moc času spíše jen provádí težbu naqadahu v jejich dolech.
Broučí kolonie
Wraith
Trolejbus (Antik)Zde žije velice malá část wraithské populace, ale to neznamená že by se tu měli špatně. Velký problém však predstavuje obrovská červí díra, ale vědci už pracují na tom jak se této červí díry zbavit.
Domovský svět
Wraith
RAMM (Asgard)Původně jako jejich hlavní vyzkumné centrum, ale poté co na planetu utočili Athosiané, museli wrathi planetu prestavět na vojenskou základnu a tak hlavní obraný systém wraithů leží na téhle planetě.
Hnízdo
Wraith
djdvd (Jaffa)Tato planeta je něco jako jedna obrovská lázeň.Na této planetě dochazí neznámým způsobem k tomu, že se tu wraithé velice rychle rodí.Co se týče zdrojů potravy ty zde jsou také vysoké a také je zde velice mnoho sopek, což je energie na výrobu zbraní.